فرم ثبت نام

  • هزینه آموزش در ابتدای هر ترم و به صورت یکجا دریافت خواهد شد.
  • پس از شروع یک جلسه از هر یک از دوره ها هزینه آموزش مسترد نخواهد شد.
  • همراه داشتن بیمه ورزشی و لوازم ایمنی الزامی می باشد در غیر اینصورت مسئولیت به عهده والدین می باشد.
  • حضور ورزشکار 15 دقیقه قبل از شروع کلاس الزامی می باشد.
  • فقط یک جلسه غیبت در طول دوره آموزشی موجه می باشد.
 • 0 تومان
فهرست