دسترسی سریع

چرا اصفهان اسکیت ؟

زیر نظر مربیان مطرح و مدال آور هر رشته
اطلاع والدین از روند یادگیری و پیشرفت
تعداد محدود هنرجو در هر سانس
تست های دوره ای آمادگی و جسمانی و بادی آنالیز

مربیان و همکاران

مدارک و تقدیرنامه ها

درباره باشگاه اصفهان اسکیت
فهرست